L’impacte de la pesca comercial a les poblacions d’elasmobranquis (taurons, rajades i quimeres) és actualment objecte de preocupació internacional. En tractar-se d’espècies que es desenvolupen lentament, tarden en madurar i tenen una baixa taxa de fecunditat, presenten molt poca capacitat de recuperació en front a mortalitats d’origen antròpic. Principalment, la sobrepesca directa o indirecta així com les amenaces degudes a la contaminació i la destrucció del seu hàbitat. 

 

 

La Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa (IUCN) considera la Mar Mediterrània, que alberga al voltant del 7% de les espècies d’elasmobranquis a nivell mundial, com un dels punts del planeta amb major risc d’extinció per a aquests peixos.

 

 

 Es per aquest motiu que desde Cayume consideram imprescindible millorar la gestió de les captures accidentals d’aquests animals i ampliar el coneixement dels qui habiten i equilibren la nostra mar. 

 

La iniciativa del projecte pilot Eggcase 2020 neix amb l’objectiu de donar suport a aquesta recuperació com a part d’una estratègia de millora en la gestió d’aquestes poblacions.

 

És a través de pescadors professionals que es coneix que la pesca accidental d’ous d’elasmobranquis bentònics és una realitat existent a la nostra mar

 

La finalitat del projecte és intentar impedir la pèrdua d’aquests ous recuperant-los de mans dels propis pescadors, per al seu posterior alliberament en forma d’individus juvenils.

 

Les espècies objectiu d’aquest projecte són totes les espècies de taurons i rajades ovípares que habiten el Mar Balear.

Aquest projecte vol a través de la col·laboració indispensable del sector pesquer de l’arxipèlag balear, la recuperació dels ous que siguin pescats de manera accidental per a la seva incubació en captivitat i posterior reintroducció dels juvenils nascuts al medi natural. Contribuint així a la millora en l’estat de les poblacions de taurons i rajades ovípares de la mar Balear.

OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Quantificar la captura accidental d’ous de tauró i rajada en diferents arts de pesca.

Recuperar i preservar els ous pescats accidentalment fins a la seva eclosió i naixement.

Alimentació i seguiment dels nounats fins un estat juvenil.

Reintroducció dels juvenils a la mar Balear, de manera controlada.

Elaborar un model de presència i abundància d’elasmobranquis en diferents zones d’estudi.

La metodologia consisteix en la recollida dels ous de les espècies objectiu que són un total de 12 espècies de tauró i rajada ovípares amb presència a les nostres illes.

 

Aquesta recuperació es fa possible gràcies a la relació mantinguda amb diverses embarcacions de pesca professional de l’illa de Mallorca, els qui mantenen els ous recuperats fins a la seva arribada a port.

 

Els ous són traslladats a la instal·lació d’incubació (Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura, organisme pertanyent al GOIB) on als pocs mesos, es produeix l’eclosió dels mateixos. Els exemplars nascuts seran criats en un medi artificial controlat, entre 4 i 6 mesos, amb la finalitat de que assoleixin una mesura suficient que garanteixi una menor vulnerabilitat en el moment de la seva reintroducció al medi natural.

0
Huevos recuperados
0
Ejemplares nacidos
0
Ejemplares liberados