EGGCASE 2020

RECUPERACIó D'ous D'ELASMOBRANQUI DE LA PESCA ACCIDENTAL PER LA SEVA CRIA I REINTRODUCCIÓ AL MAR BALEAR

 

L’estat de les poblacions d’elasmobranquis (taurons, rajades i quimeres) a tot el món és actualment focus de considerable preocupació internacional. Moltes d’aquestes espècies es veuen greument afectades per la pesca accessòria, no sols d’individus adults sinó també dels seus ous.

 

La mar Mediterrània alberga el 7% de les espècies d’aquest grup d’animals i s’ha constatat també el declivi de moltes de les seves poblacions. Es per aquest motiu que consideram imprescindible millorar la gestió de les captures accidentals i ampliar el coneixement dels qui habiten i equilibren la nostra mar. 

 

 

Generalment els elasmobranquis es desenvolupen lentament, tarden en assolir la maduresa sexual i presenten una taxa de fecunditat baixa.

 

Aquestes característiques disminueixen la capacitat de recuperació front a la sobrepesca, motiu pel qual ressaltam la necessitat d’aplicar mesures de conservació efectives per aquest grup d’espècies.

 

La iniciativa del projecte Eggcase 2020 neix amb l’objectiu de donar suport a aquesta recuperació com a part d’una estratègia de millora en la gestió d’aquestes poblacions.

Es a través de pescadores professionals que es coneix que la pesca accidental d’ous d’elasmobranquis bentònics és una realitat existent a la nostra mar

 

La finalitat del projecte és impedir la pèrdua d’aquests ous recuperant-los de mans dels propis pescadors, per al seu posterior alliberament en forma d’individus juvenils.

 

Les espècies objectiu són petits taurons bentònics de la mar Mediterrània (Scyliorhinus canicula, S. stellaris i Galeus melastomus) així com de diverses espècies de rajades ovípares (Raja clavata, R. miratelus, Dipturus batis, D.oxyrhinchus, Rostroraja alba…)

Aquest projecte vol a través de la col·laboració indispensable del sector pesquer de l’arxipèlag balear, la recuperació dels ous que siguin pescats de manera accidental per a la seva incubació en captivitat i posterior reintroducció dels juvenils nascuts al medi natural. Contribuint així a la millora en l’estat de les poblacions de taurons i rajades ovípares de la mar Balear.

OBJECTIUS DEL PROJECTE:

Quantificar la captura accidental d’ous de tauró i rajada en diferents arts de pesca.

Recuperar i preservar els ous pescats accidentalment fins a la seva eclosió i naixement.

Alimentació i seguiment dels nounats fins un estat juvenil.

Reintroducció dels juvenils a la mar Balear, de manera controlada.

Elaborar un model de presència i abundància d’elasmobranquis en diferents zones d’estudi.

La metodologia consisteix en la recollida dels ous de les espècies objectiu que són un total de 12 espècies de tauró i rajada ovípares amb presència a les nostres illes.

 

Aquesta recuperació es fa possible gràcies a la relació mantinguda amb diverses embarcacions de pesca professional de l’illa de Mallorca, els qui mantenen els ous recuperats fins a la seva arribada a port.

 

Els ous són traslladats a la instal·lació d’incubació (Laboratori d’Investigacions Marines i Aqüicultura, organisme pertanyent al GOIB) on als pocs mesos, es produeix l’eclosió dels mateixos. Els exemplars nascuts seran criats en un medi artificial controlat, entre 4 i 6 mesos, amb la finalitat de que assoleixin una mesura suficient que garanteixi una menor vulnerabilitat en el moment de la seva reintroducció al medi natural.

0
Huevos recuperados
0
Ejemplares nacidos
0
Ejemplares liberados